Reklama prasowa

To nie tylko papier, ale także e-gazeta

Dziś, gdy dominuje Internet gazety i czasopisma wciąż mogą być skutecznymi nośnikami reklam. Ogłoszenia zamieszczane w prasie mogą być lepiej zapamiętane i zrozumiane niż te z sieci, które oglądamy szybko i pobieżnie.

Decydując się na reklamę prasową powinniśmy pamiętać, aby ogłaszać się tam, gdzie możemy pozyskać potencjalnych klientów. W zależności od rodzaju produktu lub świadczonych usług możemy wybrać dzienniki (ogólnopolskie i regionalne) i czasopisma (konsumenckie i specjalistyczne), np. sklep osiedlowy największe zainteresowanie zyska wśród czytelników lokalnej gazety.

Przykłady reklam prasowych

Ogłoszenia reklamowe mogą być zamieszczane zarówno w prasie o charakterze ogólnym, jaki i specjalistycznym.

Zaletą reklamy prasowej jest przede wszystkim duża częstotliwość informacji oraz możliwość przekazu precyzyjnej i szerokiej informacji reklamowej.

Główną wadą reklamy prasowej jest krótki cykl życia mediów prasowych. Z reguły gazetę wyrzuca się zwykle zaraz po przeczytaniu.

Istotnym czynnikiem dla skutecznego oddziaływania reklamy na określone grupy potencjalnych nabywców jest podział prasy na prasę regionalną i prasę o zasięgu ogólnym. Prasa regionalna ma określone grono czytelników i reklamy w niej zamieszczone powinny być skierowane do tego konkretnego segmentu.

O skuteczności reklamy prasowej decyduje przede wszystkim nakład czasopisma oraz częstotliwość jego ukazywania.

Reklama prasowa jest jednym z najlepszych sposobów komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem. Prasa codzienna jest bardzo dobrym medium dla utrzymania świadomości istnienia produktu na rynku. Do środków przekazu informacji można zaliczyć zarówno gazety (prasę codzienną) jak i czasopisma, magazyny. Reklama prasowa jest niezwykle rozwiniętą formą reklamy o bardzo długich tradycjach.

Na jej popularność niewątpliwie wpływa przeświadczenie, że słowo pisane jest bardziej wiarygodne i wzbudza mniej wątpliwości. Za pośrednictwem prasy można docierać do konkretnej grupy odbiorców i przekazywać bardziej szczegółowe informacje o produkcie niż w innych formach reklamy.

Możliwości zamieszczonych reklam

  • wybrane wydania np. gazety,
  • wybrane rubryki np. motoryzacja, praca, nieruchomości,
  • wybrane podrubryki np. kupię, sprzedam,
  • kreowanie treści za pomocą opcji (kolor, format, wytłuszczenie),
  • możliwość wyboru terminu emisji z wyprzedzeniem,
  • dokonanie natychmiastowej opłaty,
  • reemisja ogłoszeń,
  • stworzenie kolejnego ogłoszenia na podstawie poprzedniego,
  • kontrola nad datami emisji oraz statusem realizacji zamówienia