„Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie”

– Mark Twain

Identyfikacja wizualna

Zasady identyfikacji wizualnej firmy to pewnego rodzaju instrukcja obsługi, pewne wzorce i ustalenia dotyczące logo lub logotypu jak i pozostałych elementów identyfikujących firmę. Opisują one bardzo szczegółowo budowę znaku, wymiary, kolorystykę, różne wersje i odmiany.

Kontakt